Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/6/2024 đến ngày:16/6/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập theo TKB
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
8h00: Chấm thi TS10 chuyên tại Trường THPT Trần Quý Cáp (T. Thảo, T.Thập, T.Chương, C.Nghĩa, C.Minh, C.Vi, C.Thương)
8h00: Chấm và nhập điểm kiểm tra lại lên lớp 11, 12 (BGH, TKHĐ, CBCNTT)
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Ba 11/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập theo TKB
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
14h00: Họp BCĐ hoạt động hè 2024 tại Phòng họp 2 (tầng 2)-UBND huyện Núi Thành (T. Dũng)
Tư 12/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập theo TKB
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
18h30: Tổng duyệt và khai mạc HKPĐ TQ Lần thứ X,năm 2024-Khu vực III tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam (Hiệu trưởng, T. Thiện, T. Sang)
Năm 13/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập theo TKB và tổng vệ sinh lớp học sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp trước khi ra về (GVBM dành thời gian thích đáng và chỉ đạo thực hiện).
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
8h00: Họp BCĐ Kỳ thi TN THPT 2024 tại UBND huyện Núi Thành -Phòng họp 3 (Hiệu trưởng)
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Sáu 14/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập theo TKB (học bù nếu có)
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Bảy 15/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập theo TKB (học bù nếu có)
CN 16/6