Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/9/2021 đến ngày:26/9/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/3

Lớp trực ban: 10/3

Hai 20/97h00-10h00: Hội nghị CBCCVC cấp tổ
10h00-11h30: Họp liên tịch
HỌC SINH NGHỈ HỌC
13h30-17h00: Hội nghị CBCCVC cấp trường (toàn thể CBGVNV)
HỌC SINH NGHỈ HỌC
Ba 21/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 22/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 23/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
14h45: Họp các tổ chức đoàn thể để cũng cố lực lượng theo quy định và hiệu quả công việc.
Sáu 24/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 25/97h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp
CN 26/98h00: Họp CMHS các lớp GDTX