Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:28/11/2022 đến ngày:4/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/3

Lớp trực ban: 10E1

Hai 28/117h00: Chào cờ - học văn hoá12h45: Học văn hoá - Chào cờ
14h00: Họp Hội nghị CB chủ chốt tại Sở (Hiệu trưởng)
Ba 29/117h00: Học văn hoá12h45: Học văn hoá
14h30: Họp tại Phòng tài chính- Kế hoạch huyện Núi Thành (Hiệu trưởng, Kế toán theo GM)
Tư 30/117h00: Học văn hoá12h45: Học văn hoá
Năm 1/127h00: Học văn hoá14h00: Họp các tổ chức đoàn thể
Sáu 2/127h00: Học văn hoá12h45: Học văn hoá
Bảy 3/127h00: Học văn hoá- Sinh hoạt lớp12h45: Học văn hoá- Sinh hoạt lớp
CN 4/12