Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/5/2023 đến ngày:4/6/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/57h00: Học sinh lớp 12 ôn tập thi TNTHPT
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Ba 30/57h00: Học sinh lớp 12 ôn tập thi TNTHPT
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Tư 31/57h00: Học sinh lớp 12 ôn tập thi TNTHPT
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Năm 1/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập thi TNTHPT
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Sáu 2/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập thi TNTHPT
7h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Bảy 3/67h00: Học sinh lớp 12 ôn tập thi TNTHPT
CN 4/6