Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/11/2023 đến ngày:3/12/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/3

Lớp trực ban: 10/12

Hai 27/117h00: Chào cờ - Học văn hoá12h45: Học văn hoá - Chào cờ
Ba 28/117h00: Học văn hoá12h45: Học văn hoá
Tư 29/117h00: Học văn hoá12h45: Học văn hoá
Năm 30/117h30: SỞ GDĐT TRAO HỌC BỔNG CHO HS VƯỢT KHÓ HUYỆN NÚI THÀNH TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ (LĐ Sở, LĐ các đơn vị trường học liên quan và các em HS nhận học bổng)
7h45: Tập huấn chuyên môn (hình thức trực tuyến) tại Phòng Hội đồng (BGH, GV toàn trường)
HỌC SINH NGHỈ HỌC
14h00: Họp Đảng uỷ
15h00: Chấm thi KHKT cấp trường (lần 2) theo KH.
HỌC SINH NGHỈ HỌC
Sáu 1/127h00: Học văn hoá12h45: Học văn hoá
Bảy 2/127h00: Học văn hoá- Sinh hoạt lớp
7h30: Tập huấn chuyên môn (môn Công nghệ:CN+NN; môn GDKTPL) theo kế hoạch của Sở
12h45: Học văn hoá - Sinh hoạt lớp
CN 3/12