This page presents most of typographical aspects of JA Purity ii. Make your readers happy with great Typography and User Experience!

This is an Heading 1

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

This is an Heading 2

Wisi sed pede Phasellus Vestibulum elit consequat consequat eu pellentesque metus. Laoreet Vestibulum pharetra pede mattis nunc dapibus id magna a dictumst.

This is an Heading 3

Wisi sed pede Phasellus Vestibulum elit consequat consequat eu pellentesque metus. Laoreet Vestibulum pharetra pede mattis nunc dapibus id magna a dictumst. Nunc cursus sem et pretium sapien eget consectetuer malesuada Phasellus Curabitur.

This is an Heading 4

Wisi sed pede Phasellus Vestibulum elit consequat consequat eu pellentesque metus. Laoreet Vestibulum pharetra pede mattis nunc dapibus id magna a dictumst. Nunc cursus sem et pretium sapien eget consectetuer malesuada Phasellus Curabitur.

Special Content

Below is a sample of <pre> or <div class="code">

#jv-sidebar1 {
width: 180px;
float: right;
color: #EEEEEE;
}

This is a highlight phrase. Use <span class="highlight">Your highlight phrase goes here!</span>.

This is a Magazine Style Drop Cap. The first letter in this paragraph is big. JA Purity II bring into your Jooomla template the magazine drop cap technique and CSS2 includes the first-letter pseudo class. In all fairness to the paragraph itself we probably should type enough to see how it looks when it is surrounded by its textual friends by using more words.

This is a sample Blockquote. Use <blockquote>Your quote goes here!</blockquote> to form a quote!
This is a sample Blockquote. Use <blockquote><span class="open">Y</span>our quote goes her<span class="close">e!</span></blockquote> to form a quote!

Lists Style

  1. This is a sample Ordered List.
  2. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
  3. Condimentum quis.
  4. Congue Quisque augue elit dolor nibh.
  • This is a sample Unordered List.
  • Condimentum quis.
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer.
  • Congue Quisque augue elit dolor nibh.

01This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-1"><span class="bignumber">01.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

02This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-1"><span class="bignumber">02.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

03This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-1"><span class="bignumber">03.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

01This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-2"><span class="bignumber">01.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

02This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-2"><span class="bignumber">02.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

03This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-2"><span class="bignumber">03.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

01This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-3"><span class="bignumber">01.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

02This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-3"><span class="bignumber">02.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

03This is a sample block number. Use <p class="blocknumber-3"><span class="bignumber">03.</span>Your content goes here!</p> to form a block number!

Paragraph Style

Use <p class="notice error"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="message"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="tips"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="key"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="tag"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="cart"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="doc"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="note"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Use <p class="photo"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this

Use <p class="mobi"><span class="icon"> </span>Your message goes here!</p> to make this.

Boxes and Legends Style

This is a sticky. Use <p class="box-sticky">Your clip note goes here!</p> to create a clip note!

This is a download box. Use <p class="box-download">Your download goes here!</p> to create a download box!

This is a grey box. Use <p class="box-grey">Your content goes here!</p> to create a grey box!

This is a hilite box. Use <p class="box-hilite">Your content goes here!</p> to create a hilite box!

Legend style

Use <div class="legend"><h3 class="legend-title">Your title</h3><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer at elit augue In lorem. Quis Donec libero at Vivamus mi fringilla neque commodo at vitae. A mauris risus consequat ac egestas netus est Vestibulum Curabitur consectetuer.</p></div>

Legend style highlight

Use <div class="legend-hilite"><h3 class="legend-title">Your title</h3><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer at elit augue In lorem. Quis Donec libero at Vivamus mi fringilla neque commodo at vitae. A mauris risus consequat ac egestas netus est Vestibulum Curabitur consectetuer.</p></div>

Special Module Style

Use module suffix: _badge badge-top to put this badge on any module you like!
Use module suffix: _badge badge-new to put this badge on any module you like!
Use module suffix: _badge badge-pick to put this badge on any module you like!
Use module suffix: _badge badge-hot to put this badge on any module you like!

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 22 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 612
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2108127

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS