Thời khoá biểu

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 TKB HK1 TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/9/2021 Administrator 210
2 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021 Administrator 523
3 TKB VÀ DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP KHỐI 12 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12/4/2021 Administrator 868
4 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/3/2021 Administrator 1363
5 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2021 Administrator 868
6 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/11/2020 Administrator 1054
7 TKB HK1 TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 Administrator 711
8 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 Administrator 1018
9 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2020 Administrator 848
10 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020 Administrator 1096
11 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/01/2020 Administrator 926
12 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/9/2019 Administrator 1347
13 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2019 Administrator 1785
14 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019 Administrator 2243
15 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/1/2019 Administrator 1608
16 TKB HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/1/2019 Administrator 1125
17 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018 Administrator 1796
18 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/11/2018 Administrator 1331
19 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05.9.2018 Administrator 1852
20 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26.3.2018 Administrator 1881
21 TKB HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2018 Administrator 1939
22 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15.01.2018 Administrator 2364
23 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6.11.2017 Administrator 2325
24 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/9/2017 Administrator 1926
25 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2017 Administrator 2050
26 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2017 Administrator 2683
27 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/4/2017 Administrator 1874
28 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/3/2017 Administrator 1672
29 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6/3/2017 Administrator 1493
30 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ 16/01/2017 Administrator 2064
31 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ 28/11/2016 Administrator 2250
32 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ 07/11/2016 Administrator 1841
33 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG 05/9/2016 Administrator 3364
34 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2016 Administrator 3541
35 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/3/2016 Administrator 6247
36 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/3/2016 (MỚI) Administrator 5348
37 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/02/2016 Administrator 4250
38 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/01/2016 Administrator 4163
39 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/10/2015 Administrator 3942
40 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG NGÀY 17/8/2015 Administrator 3636
41 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/8/2015 Administrator 4118
42 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/3/2015 Administrator 2198
43 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/3/2015 Administrator 1832
44 TKB HK2 áp dụng từ ngày 02/3/2015 Administrator 1862
45 TKB HK2 áp dụng từ ngày 05/01/2015 Administrator 2434
46 TKB HK2 TD-QP áp dụng từ ngày 29/12/2014 Administrator 2006
47 TKB HK1 áp dụng từ ngày 01/12/2014 Administrator 2427
48 THỜI KHOÁ BIỂU HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/10/2014 NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2381
49 THỜI KHOÁ BIỂU HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/8/2014 NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 4683
50 Thời khoá biểu TD_QP HK1 áp dụng từ ngày 18/8/2014 năm học 2014-2015 Administrator 3132
51 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/3/2014 Administrator 1896
52 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/02/2014 (MỚI) Administrator 1716
53 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2013 Administrator 1851
54 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/01/2014 Administrator 1773
55 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2013 Administrator 1944
56 THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2013 Administrator 1705
57 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2013 Administrator 1693
58 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/9/2013 Administrator 2447
59 THỜI KHOÁ BIỂU TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.8.2013 Administrator 2311
60 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.8.2013 Administrator 2570
61 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01.4.2013 Administrator 2329
62 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2013 Administrator 2251
63 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 4 (TỪ NGÀY 21/1/2013) Administrator 2454
64 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1 (TỪ NGÀY 31/12/2012) Administrator 2322
65 TKB TD-QP Học Kỳ 2, Nh12-13 Administrator 2325
66 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TƯ TUẦN 17 (TỪ NGÀY 10/12/2012) Trần Văn Chương 2195
67 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 16 - HK1 Administrator 2193
68 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 15 (TỪ NGÀY 26/11/2012) Administrator 2123
69 TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 12 - HK1 (5/11/2012) Administrator 2262
70 TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 10 - HK1 (TỪ NGÀY 22.10.2012) Administrator 1937

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 24 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 567
Liên kết web : 121
Số lần xem bài viết : 1786676

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS