Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 755
2 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 583
3 LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 462
4 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1584
5 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 766
6 LỊCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 161
7 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 280
8 KẾ HOẠCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 152
9 KẾ HOẠCH, DANH SÁCH, LỊCH ÔN TẬP TNTHPT NĂM 2021 Administrator 600
10 LỊCH TKĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 (CÁC MÔN CHƯA KIỂM TRA DO NGHỈ DỊCH COVID-19) Administrator 757
11 ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI HK2 THEO CV 877/SGDĐT-GDTrH VÀ DẠY HỌC, KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 607
12 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG CK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2786
13 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 510
14 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 452
15 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG GK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2152
16 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GK 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 253
17 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG GIỮA KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 432
18 KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ, MÔN TRẮC NGHIỆM. NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1227
19 ĐỀ VÀ HDC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 973
20 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 801
21 MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 957
22 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 255
23 THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP SINH HOẠT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2000-2020) Administrator 224
24 KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1, MÔN TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 Administrator 2139
25 KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 326
26 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 351
27 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 401
28 DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NÂM HỌC 2020-2021 (15/10/2020) Trần Văn Chương 404
29 MA TRẬN ĐỀ THI HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 Trần Văn Chương 565
30 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 (2) NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 342
31 KẾ HOẠCH THI HSG LỚP 10 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 356
32 NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020- 2021 Administrator 385
33 DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 834
34 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 644
35 TÀI LIỆU ÔN TẬP TN THPT 2020 Administrator 307
36 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 601
37 DANH SÁCH PHÒNG THI (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀY 23/7/2020) VÀ LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Administrator 1386
38 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 957
39 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 725
40 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 Administrator 596
41 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 544
42 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 1247
43 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 1169
44 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 1027
45 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 2028
46 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 853
47 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 1256
48 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1181
49 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1247
50 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1537
51 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 1183
52 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1296
53 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 1244
54 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 988
55 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 967
56 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1134
57 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1357
58 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1421
59 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 2190
60 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1580
61 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1263
62 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1524
63 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1318
64 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1166
65 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1324
66 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1116
67 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1330
68 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1806
69 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2049
70 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1504
71 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1327
72 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1324
73 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 1378
74 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1698
75 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1342
76 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1573
77 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1947
78 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 2020
79 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4893
80 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5320
81 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 6389
82 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 6247
83 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4896
84 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3578
85 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3939
86 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3694
87 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2767
88 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1832
89 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2914
90 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2777
91 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1717
92 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1868
93 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2324
94 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2162
95 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1683
96 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1660
97 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1840
98 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1372
99 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1653
100 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1825
101 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1741
102 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1963
103 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1667
104 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1690
105 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1425
106 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1673
107 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1948
108 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1675
109 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 2096
110 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1694
111 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2335
112 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1902
113 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 2047
114 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1904
115 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 6110
116 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1489
117 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 2118
118 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5792
119 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2551
120 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 2077
121 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4523
122 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2699
123 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 3227
124 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 2145
125 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1995
126 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3779
127 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 2067
128 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4945
129 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6666
130 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2935
131 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 2351
132 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3367
133 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 3067
134 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2629
135 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 15158
136 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 3244
137 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 3264
138 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 4161
139 Nội quy Administrator 2489
140 Quy chế dân chủ Administrator 2792
141 Nội quy phòng tin Administrator 2671
142 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 2228
143 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2696

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 16 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 567
Liên kết web : 121
Số lần xem bài viết : 1786678

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS