Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Minh Chứng CTCTTT HS THPT Nguyễn Huệ Administrator 413
2 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI - KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 626
3 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 884
4 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI - THI THỬ TNTHPT ĐỢT 2 NGÀY 26-27/5/2022 Administrator 690
5 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI KTCK2 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1206
6 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI THỬ TNTHPT ĐỢT 1 NGÀY 15-16/4/2022 Administrator 876
7 LỊCH KIỂM TRA, DANH SÁCH PHÒNG THI KTCK1 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1855
8 LỊCH KIỂM TRA, DANH SÁCH PHÒNG THI KTĐG GK1 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1723
9 KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1524
10 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1412
11 LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1184
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2320
13 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1448
14 LỊCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 812
15 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 910
16 KẾ HOẠCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 799
17 KẾ HOẠCH, DANH SÁCH, LỊCH ÔN TẬP TNTHPT NĂM 2021 Administrator 1254
18 LỊCH TKĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 (CÁC MÔN CHƯA KIỂM TRA DO NGHỈ DỊCH COVID-19) Administrator 1431
19 ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI HK2 THEO CV 877/SGDĐT-GDTrH VÀ DẠY HỌC, KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1232
20 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG CK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 3620
21 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1148
22 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1078
23 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG GK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2838
24 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GK 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 916
25 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG GIỮA KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1082
26 KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ, MÔN TRẮC NGHIỆM. NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1912
27 ĐỀ VÀ HDC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1632
28 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1471
29 MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1620
30 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 943
31 THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP SINH HOẠT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2000-2020) Administrator 895
32 KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1, MÔN TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 Administrator 2826
33 KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1019
34 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1050
35 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1081
36 DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NÂM HỌC 2020-2021 (15/10/2020) Trần Văn Chương 1113
37 MA TRẬN ĐỀ THI HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 Trần Văn Chương 2329
38 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 (2) NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1021
39 KẾ HOẠCH THI HSG LỚP 10 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1082
40 NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020- 2021 Administrator 1126
41 DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1996
42 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1614
43 TÀI LIỆU ÔN TẬP TN THPT 2020 Administrator 981
44 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1236
45 DANH SÁCH PHÒNG THI (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀY 23/7/2020) VÀ LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Administrator 2051
46 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1610
47 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1405
48 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 Administrator 1247
49 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 1210
50 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 2089
51 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 1825
52 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 1693
53 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 2731
54 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 1532
55 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 2042
56 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1866
57 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1909
58 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 2214
59 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 1913
60 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1931
61 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 1896
62 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 1651
63 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 1875
64 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1783
65 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 2003
66 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 2068
67 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 2983
68 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 2490
69 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1885
70 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2142
71 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2012
72 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1763
73 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 2026
74 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1711
75 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2093
76 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2453
77 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2733
78 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2187
79 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1951
80 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1948
81 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 2014
82 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 2375
83 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1946
84 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 2216
85 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2634
86 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 2658
87 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5524
88 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5943
89 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 7017
90 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 6887
91 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 5554
92 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 4202
93 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 4701
94 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4293
95 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3371
96 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 2448
97 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 3549
98 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 3409
99 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2370
100 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2695
101 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2954
102 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2797
103 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2309
104 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2277
105 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 2594
106 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1989
107 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 2260
108 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 2487
109 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 2447
110 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 2593
111 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 2295
112 Các biểu mẫu KTSP Administrator 2289
113 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 2043
114 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 2308
115 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 2578
116 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 2312
117 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 2769
118 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 2327
119 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2938
120 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 2505
121 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 2838
122 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 2525
123 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 6775
124 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 2123
125 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 2738
126 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 6416
127 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 3172
128 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 2666
129 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 5127
130 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3316
131 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 3798
132 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 2849
133 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 2613
134 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 4532
135 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 2665
136 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 5637
137 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 7300
138 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 3697
139 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 3062
140 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3959
141 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 3644
142 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 3254
143 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 15756
144 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 3853
145 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 3851
146 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 4738
147 Nội quy Administrator 3114
148 Quy chế dân chủ Administrator 3414
149 Nội quy phòng tin Administrator 3268
150 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 2917
151 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 3520

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 49 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 612
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2108151

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS