Tiến tới Đại hội XII của Đảng

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2016)

  • PDF.InEmail

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)

            Ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là kết quả của cả quá trình sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử qua nhiều thời kỳ đấu tranh của dân tộc. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã có cương lĩnh cách mạng đúng đắn, sáng tạo theo học thuyết Mác-Lênin, chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh hiểm trở cập bến bờ vinh quang, tiến lên CNXH.

            Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Đảng. Đồng thời, Đảng ta cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để đề ra những chủ trương, giải pháp mới cho nhiệm kỳ tiếp theo.

            Đất nước Việt Nam trong những thời khắc giao mùa, chuẩn bị bước sang những ngày đầu xuân Bính Thân 2016 với niềm hân hoan chào đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2020). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, hướng tới chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 86 năm tuổi.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 - 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị diễn ra ngày 20/01, khai mạc chính thức vào ngày 21/01/2016. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng nhằm bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giới thiệu vị trí Tổng Bí thư. Đồng thời tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo và phát triển đất nước sau 30 năm đổi mới, quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016-2020.

 daihoidang12

Để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công, công tác chuẩn bị cho Đại hội được diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ và phát huy được tính dân chủ trên mọi phương diện từ Đại hội đại biểu các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội đến công tác nhân sự và truyền thông nước ngoài.

1. Về Đại hội đại biểu các cấp:

Theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các tỉnh, thành phố và tổ chức Đảng trực thuộc trung ương phải hoàn thành tổ chức đại hội các cấp, bầu ra ban chấp hành đảng ủy khóa mới và Bí thư Đảng ủy các cấp. Đại hội cấp cơ sở đồng thời đề cử đại biểu tham dự Đại hội của cơ sở Đảng trên một cấp, theo trình tự từ thấp lên cao.

Đến nay, tất cả 68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đánh giá của Ban tổ chức Trung ương các Đại hội diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đổi mới, thông qua được nghị quyết, xác định được những giải pháp đột phá phát triển trong những năm tới.

2. Về dự thảo văn kiện Đại hội:

Ngày 15/9/2015, các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII được công bố toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và các tổ chức tham gia góp ý kiến. Các dự thảo này bao gồm hai văn kiện: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Việc tham gia góp ý được thực hiện rộng khắp trên các cấp cơ sở Đảng, các cơ quan đoàn thể Nhà nước và các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội. Người dân ở khắp mọi miền được mời gọi tham gia đóng góp ý kiến qua các cấp ủy đảng cơ sở và các cơ quan báo đài, hay gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

3. Về công tác nhân sự:

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII là một trong những chủ đề quan trọng trong lịch trình làm việc của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05/10/2015. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông qua dự kiến về công tác nhân sự cho Đại hội XII. Trong đó, Tổng Bí thư nêu bật những đánh giá về công tác tuyển chọn cán bộ ở cấp ủy địa phương trong thời gian qua. Về nhân sự Trung ương gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt, đây là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương cần thống nhất cao. Tổng Bí thư cũng đề nghị Trung ương thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến và đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử khóa XII.

4. Về truyền thông nước ngoài: Các kênh truyền thông nước ngoài đặc biệt quan tâm đến tình hình chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) diễn ra từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015 cũng có những kết luận quan trọng về công tác chuẩn bị cho Đại hội XII như:

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tán thành, nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn chỉnh dự thảo các Quy chế nói trên để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua Dự kiến nội dung và Chương trình làm việc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội xem xét, quyết định.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội xem xét, quyết định.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới và những thành quả quan trọng đạt được trong 5 năm qua, tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp…”. Đại hội Đảng “là một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng…”. Thực hiện lời căn dặn của Bác, hi vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú để lãnh đạo đất nước, sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

                                                                                                                                              Thùy Trang

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 19 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 610
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2085938

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS